یه جمع سه نفره رو دیدم که آشنا بودن و یکیشون از همه برام مهمتر.

با نفر اولی که اون روز دو سه باری دیده بودمش دست دادم و میخواستم برم با اون آدم مهمه دست و روبوسی کنم ، دیدم یارو دستمو ول نمیکنه،

یه لحظه بهش نگاه کردم دیدم گردنشو کج کرده منتظر دسو رو بوسیه :)))

+ خیلی خجالت کشیدم ، خب چرا اون دو سه دفعه قبلی نیومد دست و روبوسی کنی ؟!!!!!!!!!!!!!

+ اونی که برام مهم بود یه لبخند تلخی زد از این سوتیه من ، که داشتم آب میشدم :(((