روزی یک ساعت برای رسیدن به محل کارم در راهم ...

بعضی وقتا آهنگ گوش می دم و بعضی وقتا پادکست های زبان ...

.

.

شما پیشنهادی ندارید ؟ مثلا پادکست هایی با موضوع تاریخی ... یا سخنرانی از شخصیت خاص، یا نمایش های رادیویی خاص یا ....

اگه لینکشم بذارید که دیگه چه بهتر