شب کوک ، برنامه ای که مدلِ اسلامیزه ایرانیزه شده ی آکادمی یا استیجه ، و تونسته مخاطب زیادی هم جذب کنه

کاری به این ندارم که این برنامه کپی ه ، و شاید ایده ی نویی نداشته ،

اما اونچه مسلمه ، اینه که می شه بدون دعوت کردن از بازیگرهای رنگارنگ ( و بعضا جلف) ، یا خواننده های معروف ، یا بازیکن های پورشه سوار ، یا یا یا ... برنامه ای درست کرد که :

شاده و می خندونه،

مردمیه و از خود مردم برای برنامه سازی استفاده می کنه ،

جذابه و مخاطب زیادی رو پای برنامه مینشونه و ...

+ از فریدون و باربد خیلی خوشم میاد

+ اونی که قهرمان شد ، واقعا حقش بود

+ فقط اون اولش خیلی ضایع میگفتن: سالمون کوکه ، اینجا شب کوکه ، عید شما مبارک !!!!!!!!!! آدم یاد مهد کودک می افتاد