اعتقاد دارم برای فیلم هایی که دوست دارم ، آهنگ هایی که عاشقونشونم و کتاب هایی که باهاشون زندگی می کنم باید هزینه کنم ،

یعنی باید اون هنرمند رو از لحاظ مالی تأمین کنم که دغدغه نداشته باشه، که بتونه بازم شاهکار تولید کنه.

اینه که جدای از قانون و این حرفا به این نتیجه می رسم که کپی رایت حقه ... حق.

پَساپُست1: برای موسیقی : beeptunes.com برای کتاب taaghche.ir و برای فیلم نمی دانم ...