تمام خاطرات پدرمو حداقل در بدترین شرایط 6 بار شنیدم :))

اما بازم واسه یه خاطره ای که برای بار شونصدم تعریف میکنه، چنان ذوق می کنم، و چنان دل به دلش میدم، که اگه تو یه جمع دویس نفری هم باشیم ، همه حواسش به منه :))

یعنی خاطراتشو از خودش بهتر بلدم و بعضی وقتا یه چیزی هم بهش یاد آوری می کنم :||

پَساپُست 1: البته شما میتونی این پست نخونی تا روز ِ پدر. فقط فک کنم این پساپست باید پیشاپست میشد ...