1. بیرون ز تو نیست آنچه می خواسته ام / فهرست تمام آرزوهای منی ...

2. گیسو بتکان دخترِ زیبای غزلها/آب از سر من رفته و دیگر چه حجابی؟
دیشب زدم از خواجه پیِ هر دوی مان فال/ می گفت: «حلال است به ایامِ شبابی»

3. عزیزم دوستت دارم ولی با ترس و پنهانی/ که پنهان کردن یک عشق یعنی اوج ویرانی

4. دل پیش کسی باشد و وصلش نتوانی/ لعنت به منو زندگیو و عشق و جوانی

5.چشمهایت حرارت محض است/ رَبَّنا آتِنا عَذابَ النّار!!

===========================================

پَساپُست1: سید تقی سیدی رو دوست دارم :)