داشتیم در مورد پیوند اخیری که در چین انجام شد بحث می کردیم(پیوند بدن ِ یک مرگ ِ مغزی به سر ِ یک آدم فلج)

در مورد اینکه روح کدوم یک در این معجون  (سر یکی و بدنِ اون یکی) به زندگی ادامه میده. طرف ِ من اعتقاد داشت روح اون آدم ِ فلج. چون روح مربوط به مغزه. هر چی من تلاش میکردم بهش بفهمونم که اصلا تعریف روح یعنی چیزی که از جسم کاملا جداست و به جایی از بدن تعلق نداره، نمی فهمید.

بعضی ها مهم نیست براشون که شما چی میگی ، مهم اینه که حرف خودشون رو بزنن. از اینجور آدمها متنفرم. متنفر !!!

حالا بنظر شما روح کدومشون این معجون رو مدیریت میکنه ؟؟؟

پساپست : اگه روح رو قبول داشته باشیم ، باید بدونیم که بدن متعلق به روحه نه روح متعلق به بدن. این درسته که مغز مهم ترین ابزاره روحه ، اما این دلیل نمیشه که روح به مغز تعلق داشته باشه/